FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ श्रावण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/21/2018 - 12:37 PDF icon Shrawan-Ward5.pdf
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को श्रावण देखि फाल्गुण महिनासम्मको(दोस्रो चौमासिक) आर्थिक विवरणहरु त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/20/2017 - 11:08 PDF icon Second Trimester Report 2073.pdf
आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ को श्रावण देखि फाल्गुण महिनासम्मको(दोस्रो चौमासिक) आर्थिक विवरणहरु त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/20/2017 - 11:08 PDF icon Second Trimester Report 2073.pdf
पौष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2017 - 12:58 PDF icon पौष महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/21/2016 - 11:13 PDF icon मंसिर महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७०/०७१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 11/30/2016 - 11:06 PDF icon Audit_Report_2071-72.pdf
प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४) त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/22/2016 - 15:43 PDF icon प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४)
प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४) त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 11/22/2016 - 15:43 PDF icon प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण (२०७३/०७४)
कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2016 - 11:40 PDF icon कार्तिक महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/23/2016 - 14:30 PDF icon आश्विन महिनाको आयव्यय विवरण.pdf

Pages