FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वालिङ नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०७८ प्रकाशन 01/13/2022 - 10:37 PDF icon Waling RIAP 8 June 2021 Final.pdf
नागरिक मत सर्वेक्षण २०७८- वालिङ नगरपालिका अनुसन्धान रिपोर्ट, रिपोर्ट 01/07/2022 - 11:48 PDF icon Final Report updated-Waling Mun-citizens-poll-2021 (1).pdf
नागरिक मत सर्वेक्षण २०७८- वालिङ नगरपालिका अनुसन्धान रिपोर्ट, रिपोर्ट 01/07/2022 - 11:48 PDF icon Final Report updated-Waling Mun-citizens-poll-2021 (1).pdf
वालिङ नगरपालिका शिक्षा शाखाको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन- आ.व २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/10/2021 - 11:12 PDF icon final report.pdf
वालिङ न.पा को आ.व २०७७-०७८ दोस्रो चौमासिक आय-व्यय विवरण । त्रैमासिक प्रतिवेदन 03/26/2021 - 14:02 PDF icon खर्चको फाटबारी.pdf
वालिङ गगरपालिकाको नगर बृहत योजना,२०७७ प्रकाशन 01/07/2021 - 14:14 PDF icon Waling Comprehensive Plan_Final.pdf
वडा नं ९ को आ.व २०७७/०७८ कार्तिक महीनाको प्रगित प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:14 PDF icon ९ नं वडाको २०७७ मासिक प्रगती विवरण.pdf
वडा नं ७ को प्रथम चौमासिक आ.व २०७७/०७८ प्रगित प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:13 PDF icon 077-781st Chaumasik.pdf
वडा नं ३ को प्रथम चौमासिक आ.व २०७७/०७८ प्रगित प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:12 PDF icon प्रगति विवरण.pdf
वडा नं.११ कार्यालयको २०७७ आश्वीन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । - मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/02/2020 - 14:20 PDF icon मासीक प्रतिबेदन अाश्वीन.pdf

Pages