FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं १ को आ.व २०७९/०८० चैत महीनाको प्रगित प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 05/02/2023 - 14:28 PDF icon वडाको मासिक रिपोर्ट - २०७९_८०.pdf
प्रधानमन्त्र रोजगार शाखाको हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन । रिपोर्ट 05/02/2023 - 13:38 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७९.८० प्रतिबेदन चैत्र सम्मको - Copy.pdf
नगर श्वेतपत्र--स्मार्ट सिटिको अवधारणा, नीति, कार्यक्रम र उपलब्धिहरु (वि.सं २०७४-२०७८) रिपोर्ट, प्रकाशन 03/13/2022 - 14:48 PDF icon 5 Year book (1).pdf
नगर श्वेतपत्र--स्मार्ट सिटिको अवधारणा, नीति, कार्यक्रम र उपलब्धिहरु (वि.सं २०७४-२०७८) रिपोर्ट, प्रकाशन 03/13/2022 - 14:48 PDF icon 5 Year book (1).pdf
वालिङ नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०७८ प्रकाशन 01/13/2022 - 10:37 PDF icon Waling RIAP 5 July 2021 Final.pdf
नागरिक मत सर्वेक्षण २०७८- वालिङ नगरपालिका अनुसन्धान रिपोर्ट, रिपोर्ट 01/07/2022 - 11:48 PDF icon Final Report updated-Waling Mun-citizens-poll-2021 (1).pdf
नागरिक मत सर्वेक्षण २०७८- वालिङ नगरपालिका अनुसन्धान रिपोर्ट, रिपोर्ट 01/07/2022 - 11:48 PDF icon Final Report updated-Waling Mun-citizens-poll-2021 (1).pdf
वालिङ नगरपालिका शिक्षा शाखाको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन- आ.व २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/10/2021 - 11:12 PDF icon final report.pdf
वालिङ न.पा को आ.व २०७७-०७८ दोस्रो चौमासिक आय-व्यय विवरण । त्रैमासिक प्रतिवेदन 03/26/2021 - 14:02 PDF icon खर्चको फाटबारी.pdf
वालिङ गगरपालिकाको नगर बृहत योजना,२०७७ प्रकाशन 01/07/2021 - 14:14 PDF icon Waling Comprehensive Plan_Final.pdf

Pages