FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वालिङ नगरपालिका शिक्षा शाखाको वार्षिक शैक्षिक स्थीति प्रतिवेदन- आ.व २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/10/2021 - 11:12 PDF icon final report.pdf
वालिङ न.पा को आ.व २०७७-०७८ दोस्रो चौमासिक आय-व्यय विवरण । त्रैमासिक प्रतिवेदन 03/26/2021 - 14:02 PDF icon खर्चको फाटबारी.pdf
वालिङ गगरपालिकाको नगर बृहत योजना,२०७७ प्रकाशन 01/07/2021 - 14:14 PDF icon Waling Comprehensive Plan_Final.pdf
वडा नं ९ को आ.व २०७७/०७८ कार्तिक महीनाको प्रगित प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:14 PDF icon ९ नं वडाको २०७७ मासिक प्रगती विवरण.pdf
वडा नं ७ को प्रथम चौमासिक आ.व २०७७/०७८ प्रगित प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:13 PDF icon 077-781st Chaumasik.pdf
वडा नं ३ को प्रथम चौमासिक आ.व २०७७/०७८ प्रगित प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:12 PDF icon प्रगति विवरण.pdf
वडा नं.११ कार्यालयको २०७७ आश्वीन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । - मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/02/2020 - 14:20 PDF icon मासीक प्रतिबेदन अाश्वीन.pdf
वडा नं.७ कार्यालयको साउन महिनाको प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/30/2020 - 16:22 PDF icon Masik Report of Saun.pdf
मिति २०७७ साल साउन १ गते देखि २०७७ साल साउन मसान्त सम्मको आम्दानी मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/30/2020 - 16:12 PDF icon साउन महिनाको आम्दानी.pdf
नगरपालिकामा र वडामा रहेको २०३८ साल देखि २०७३ साल सम्मको व्यक्तिगत घटनादर्ताको स_ख्यात्मक विवरण वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/30/2020 - 16:03 PDF icon record.pdf

Pages