FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं ३ को प्रथम चौमासिक आ.व २०७७/०७८ प्रगित प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन 12/17/2020 - 12:12 PDF icon प्रगति विवरण.pdf
वडा नं.११ कार्यालयको २०७७ आश्वीन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । - मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/02/2020 - 14:20 PDF icon मासीक प्रतिबेदन अाश्वीन.pdf
वडा नं.७ कार्यालयको साउन महिनाको प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/30/2020 - 16:22 PDF icon Masik Report of Saun.pdf
मिति २०७७ साल साउन १ गते देखि २०७७ साल साउन मसान्त सम्मको आम्दानी मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/30/2020 - 16:12 PDF icon साउन महिनाको आम्दानी.pdf
नगरपालिकामा र वडामा रहेको २०३८ साल देखि २०७३ साल सम्मको व्यक्तिगत घटनादर्ताको स_ख्यात्मक विवरण वार्षिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 08/30/2020 - 16:03 PDF icon record.pdf
वडा नं. ०९ कार्यालयको २०७६ चैत्र ,२०७७ बैशाख र जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। मासिक प्रगति प्रतिवेदन 07/15/2020 - 10:36 PDF icon २०७६ चैत्र.pdf, PDF icon २०७६ बैशाख.pdf, PDF icon २०७६ जेष्ठ.pdf
राजश्व शाखाको २०७७ जेष्ठ महिनाकाे मासिक प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 06/18/2020 - 10:25 PDF icon मासिक रिर्पोट जेष्ठ महिना.pdf
पशु सेवा शाखाको २०७६ फाल्गुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 04/06/2020 - 13:15 PDF icon पशु सेवा शाखाको २०७६ फाल्गुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन_20200322_0001 (2020_03_22 05_44_27 UTC).pdf
कृषि शाखाको २०७६ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2020 - 23:00 PDF icon AGRICULTURE-2076_MAGH.pdf
वडा नं. ९ कार्यालयको २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन - मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/17/2020 - 16:54 PDF icon Ward9- Magh 2076.pdf

Pages