FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
२०७६ पौष महिनाको शिर्षकगत आय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:12 PDF icon Revenue Details 2076 Poush.pdf
कृषि शाखाको २०७६ पौष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:05 PDF icon Agriculture Section Progress Report Poush 2076.pdf
कृषि शाखाको २०७६ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:01 PDF icon Agriculture Section Report Mansir 2076 .pdf
स्वास्थ्य शाखाको २०७६ पुष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 12:56 PDF icon Health Report 2076 Poush.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७६ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/17/2019 - 15:05 PDF icon Monthly Report of Kartik 2076.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७६ असोज महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/20/2019 - 15:01 PDF icon Monthly Report of Asoj 2076.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७६ भदौ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 09/22/2019 - 14:14 PDF icon Monthly Report of Bhadra 2076.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७६ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/25/2019 - 17:57 PDF icon Monthly Report Shrawan 2076.pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी वालिङ नगरपालिकाको प्रोफाईल - श्रावण २०७६ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/22/2019 - 12:30 PDF icon पालिका प्रोफाईल.pdf
नगर प्रोफाईल प्रकाशन 03/28/2019 - 14:37 PDF icon नगर पार्श्वचित्र-२०७५

Pages