पदाधिकारीहरु

Name Designation Email Phone
दिलीप प्रताप खाँण नगर प्रमुख dilipkhand@gmail.com ९८५६०३१७५५, ९८५६०१३००१
कल्पना तिवारी नगर उपप्रमुख ९८५६०३०२४५,९८५६०१३००२
ढाकाराम पंगेनी वडा अध्यक्ष ९८५६००६००५, ९८४६१३५७८९
श्यामकृष्ण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष ९८५६००६००६, ९८५६०२८१९३
केदार काफ्ले वडा अध्यक्ष ९८५६०७०६१४, ९८५६००६००१
पोत प्रसाद लम्साल वडा अध्यक्ष ९८४६६५४३७८, ९८५६००६००२
सुक बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५६००६००३, ९८१९१७९६७५
रनध्वज गुरुङ वडा अध्यक्ष ९८५६००६००४, ९८५६०५५५७२