४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

नगरभित्रका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको निकासा विवरण

तलको लिङ्कमा क्लिक गरी PDF फाईल डाउनलोड गर्नुहोला।

Supporting Documents: