Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

नगरभित्रका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको निकासा विवरण

तलको लिङ्कमा क्लिक गरी PDF फाईल डाउनलोड गर्नुहोला।

Supporting Documents: