FAQs Complain Problems

Staffs

Photo Name Designation Phone Section Email
ईश्वरी प्रसाद तिवारी अधिकृतस्तर छैटौं +९७७ ९८४६०५२९३८ आर्थिक प्रशासन ishwari.waling@gmail.com
राजेन्द्र रेग्मी अधिकृतस्तर छैटौं 9846070556 जिन्सी शाखा rajendraregmi2028@gmail.com
केश बहादुर थापा कृषि प्राविधिक 9847029308 कृषि
नविना राना सि.अ.न.मी. पाचौ ९८६७२२६२८१ स्वास्थ्य rananaveena@gmail.com
प्रतिमा लम्साल सहायक पाचौं 9860009264 प्रशासन pratimalamsal55@gmail.com
विनोद थापा सब ईन्जिनियर ९८५११४७६२१ प्राविधिक chhetribabu5@gmail.com
दिपक न्यौपाने सब ईन्जिनियर ९८४९१०४१२१ प्राविधिक kapeednep@gmail.com
विवेक भण्डारी सब ईन्जिनियर 9866030932 रोजगार सेवा केन्द्र bibek.bhandari1010@gmail.com
भानुभक्त आचार्य सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४६५५३०७६ वडा कार्यालय ward14.walingmun@gmail.com
रन्जित पौडेल एम आई एस अपरेटर ९८६४३८००४८ पंजीकरण शाखा rp9806619320@gmail.com
देवी रेग्मी पौडेल खरिदार 9846111110 वडा कार्यालय ward9.walingmun@gmail.com
कृष्ण राना सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८१५१५४५४९ राजश्व co.walingmun@gmail.com
सूर्य बहादुर राना सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८४६७३३५९९ वडा कार्यालय ward10.walingmun@gmail.com
रमेश अर्याल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक 9841914476 भेटेनरी/पशु स्वास्थ्य
हुमराज गुरुङ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर ९८५६०१२५४१ वडा कार्यालय ward11.walingmun@gmail.com