FAQs Complain Problems

ICT Devices खरीद कार्यको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।