FAQs Complain Problems

वडा सचिवहरुको विवरण

सि.नं. साविक नगरपालिका / गा.वि.स. का वडाहरु हाल कायम वडा श्रेणी/तह कर्मचारीको नाम थर सम्पर्क मोबाईल नम्बर
वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४ सहायक स्तर पाचौं बुध्दिसागर पंगेनी ९८५६०५५०२२
वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ अधिकृत स्तर छैटौं चेतन प्रसाद अर्याल ९८४६०८२८०७
माझकोट शिवालय १ देखि ९ सहायक स्तर चौंथो लालचन्द्र पौडेल ९८४६४१२३८०
एलादी १-९, मल्याङकोट ४ सहायक स्तर चौथों जीवन घर्ति ९८४७३०५०२६
जगतभञ्ज्याङ २ देखि ९ सहायक स्तर चौंथो डोलजंग गुरुङ ९८४६२५९९५९
वालिङ ५,६ र जगतभञ्ज्याङ १ सहायक स्तर पाँचौ रमा खनाल ९८४६२६६८९५
केवरेभञ्ज्याङ १-७ सहायक स्तर पाँचौ सुमित कुमार आचार्य ९८४६०८१७९१
वालिङ ३ र ४, केवरेभञ्ज्याङ ८ र ९ अधिकृत स्तर छैटौं प्रेमनारायण सुवेदी ९८५६०५४२४४
वालिङ १ र ९ सहायक स्तर पाचौं देवी रेग्मी पौडेल ९८४६१११११०
१० वालिङ २, तीनदोबाटे २ देखि ४ १० सहायक स्तर पाचौं दिपेन्द्र गैह्रे ९८५६०२७९७९
११ वालिङ ११, स्वरेक २,३,४ र ८ ११ अधिकृत स्तर छैटौं लक्ष्मी प्रसाद अर्याल ९८४९५८३६१८
१२ सिर्सेकोट १ देखि ९ १२      
१३ थुमपोखरा १ देखि ४, तीनदोबाटे ५, पेलाकोट ५ र ६ १३ सहायक स्तर चौथों लालुकान्त भट्टराई ९८४६१६२८७७
१४ वालिङ १०, थुमपोखरा ५ देखि ९, कालिकाकोट १,२ र ९ १४ सहायक स्तर चौंथो चोक प्रसाद पौडेल ९८४६७४९३७६