FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका तथा नगरेका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना ।

 

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश  गरेका उम्मेदवारहरुको विवरण  ।

https://drive.google.com/file/d/1mcVhNDmDr1g0W4C4AvSW2xeSWZDRcbk6/view?usp=sharing

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश  नगरेका उम्मेदवारहरुको विवरण  ।

https://drive.google.com/file/d/1Sv9siJbKAc7XQo9J7sod-8SFvwvZTiSA/view?usp=sharing