४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

सरुवा भई आउनुभएका कार्यकारी अधिकृत श्री रुद्रलाल भुषाल ज्यूलाई कार्यालयमा स्वागत गरिदैं