FAQs Complain Problems

वडा सचिवहरुको विवरण

सि.नं. साविक नगरपालिका / गा.वि.स. का वडाहरु हाल कायम वडा श्रेणी कर्मचारीको नाम थर सम्पर्क मोबाईल नम्बर
वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४ खरिदार बुध्दिसागर पंगेनी ९८५६०५५०२२
वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ नायब सुब्बा चेतन प्रसाद अर्याल ९८४६०८२८०७
माझकोट शिवालय १ देखि ९ नायब सुब्बा सुवाष गुरुङ ९८५६०११०३१
एलादी १-९, मल्याङकोट ४ नायब सुब्बा डिल्लीराम चापागाईं ९८४६०७०५९५
जगतभञ्ज्याङ २ देखि ९ खरिदार ओम बहादुर थापा ९८४६१६३४९१
वालिङ ५,६ र जगतभञ्ज्याङ १ खरिदार सुमित कुमार आचार्य ९८४६०८१७९१
केवरेभञ्ज्याङ १-७ रा.प. अन. द्वितीय रमेश अर्याल ९८४१९१४४७६
वालिङ ३ र ४, केवरेभञ्ज्याङ ८ र ९ नायब सुब्बा प्रेमनारायण सुवेदी ९८५६०५४२४४
वालिङ १ र ९ खरिदार देवी रेग्मी पौडेल ९८४६१११११०
१० वालिङ २, तीनदोबाटे २ देखि ४ १० खरिदार दिपेन्द्र गैह्रे ९८५६०२७९७९
११ वालिङ ११, स्वरेक २,३,४ र ८ ११ खरिदार पार्वती अर्याल ९८४६५०४०१५
१२ सिर्सेकोट १ देखि ९ १२ खरिदार बुध्दिराम बुढा ९८४६७२०७५५
१३ थुमपोखरा १ देखि ४, तीनदोबाटे ५, पेलाकोट ५ र ६ १३ खरिदार खुमकान्त शर्मा ९८५६०५०००५
१४ वालिङ १०, थुमपोखरा ५ देखि ९, कालिकाकोट १,२ र ९ १४ नायब सुब्बा डुलराज पंगेनी ९८५१००५९५८