४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

आ.व. २०७३-७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको विवरण

वडाअनुसारको डाटा राखिएको छ ।  PDF फाईल हेर्नुहोला ।