FAQs Complain Problems

वडा नं. ९ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ९ नक्सा

Population: 
६१९१
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर चौथो- देवी रेग्मी पौडेल- ९८४६१११११० (वडा सचिव )
Weight: 
9