FAQs Complain Problems

पदाधिकारीहरु

Name Designation Section Email Phone
दिलीप प्रताप खाँण नगर प्रमुख कार्यपालिका dilipkhand@gmail.com, mayor@walingmun.gov.np ९८५६०३१७५५, ९८५६०१३००१
कल्पना तिवारी नगर उपप्रमुख कार्यपालिका kalpana.55tiwari@gmail.com ९८५६०३०२४५,९८५६०१३००२
केदार काफ्ले वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward1.walingmun@gmail.com ९८५६०७०६१४, ९८५६००६००१ Ward 1 office
पोत प्रसाद लम्साल वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward2.walingmun@gmail.com ९८४६६५४३७८, ९८५६००६००२ Ward 2 office
सुक बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward3.walingmun@gmail.com ९८५६००६००३, ९८१९१७९६७५ Ward 3 office
रनध्वज गुरुङ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward4.walingmun@gmail.com ९८५६००६००४, ९८५६०५५५७२ Ward 4 office
ढाकाराम पंगेनी वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward1.walingmun@gmail.com ९८५६००६००५, ९८४६१३५७८९ Ward 5 Office
श्यामकृष्ण श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward6.walingmun@gmail.com ९८५६००६००६, ९८५६०२८१९३ Ward 6 Office
पाण्डु कुमार क्षत्री वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward7.walingmun@gmail.com 9856006007 Ward 7 office
कमल प्रसाद सुवेदी वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward8.walingmun@gmail.com 9856055051 Ward 8 office
बसन्त कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward9.walingmun@gmail.com 9856006009 Ward 9 office
अनन्त्तराज गैह्रे वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward10.walingmun@gmail.com 9856006010 Ward 10 office
वसन्त कुमार मल्ल वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward11.walingmun@gmail.com 9856006011 Ward 11 office
दान बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward12.walingmun@gmail.com 9856006012 Ward 12 office
आनन्द पाठक वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward13.walingmun@gmail.com 9856006013 Ward 13 office
झम्मर बहादुर श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष कार्यपालिका ward14.walingmun@gmail.com 9856006014 Ward 14 office