FAQs Complain Problems

वडा नं. ८ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ८ नक्सा

Population: 
५८८८
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- प्रेमनारायण सुवेदी- ९८५६०५४२४४ (वडा सचिव )
Weight: 
8