FAQs Complain Problems

वडा नं. ७ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ७ नक्सा

Population: 
२६००
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- सुमित कुमार आचार्य- ९८४६०८१७९१ (वडा सचिव )
Weight: 
7