FAQs Complain Problems

वडा नं. ६ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ६ नक्सा

 

Population: 
३३००
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- रमा खनाल- ९८४६२६६८९५
Weight: 
6