FAQs Complain Problems

वडा नं. ५ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ५ नक्सा

Population: 
२८९२
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर चौंथो- डोलजंग गुरुङ- ९८४६२५९९५९
Weight: 
5