FAQs Complain Problems

वडा नं. ४ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ४ नक्सा

Population: 
२४२८
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ ज्योति प्रसाद अर्याल ९८४६४४५२६४
Weight: 
4