FAQs Complain Problems

वडा नं २ कार्यालय

                               राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

                                  वडा २ नक्सा 

Population: 
२४६९
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- चेतन प्रसाद अर्याल- ९८४६०८२८०७ (वडा सचिव )
Weight: 
2