FAQs Complain Problems

वडा नं ११ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ११ नक्सा

Population: 
३०८८
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- लक्ष्मी प्रसाद अर्याल- ९८४९५८३६१८ (वडा सचिव )
Weight: 
11