FAQs Complain Problems

वडा नं १० कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. १० नक्सा

Population: 
३१५७
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर चौथो- दिपेन्द्र गैह्रे- ९८५६०२७९७९ (वडा सचिव )
Weight: 
10