Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

आ.व. २०७२/२०७३ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

वालिङ नगरपालिकाको १८ औं नगरपरिषद्बाट पारित आ.व. २०७२/२०७३ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट