४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

भक्ताबृत्ति-अनुदान-पाउनेहरुको-मूल-अभिलेख-२०७२-७३-वालिङ-नगरपालिका

वालिङ-नगरपालिकाको आ.ब. २०७२/७३ को भक्ताबृत्ति अनुदान पाउनेहरुको मूल अभिलेख हेर्नाकोलागी तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |