४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

आ.व. २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामावली ( रकम सहित )