FAQs Complain Problems

News & Events

वालिङ बजार

Read More

पर्यटकीय स्थल - बाहुनथान

Read More

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

कार्यालय परिसरको बगैंचा

Read More

सुन्तलाबारी - कृषि पर्यटन केन्द

Read More

साइकलिङ

Read More

आँधीखोलामा ऱ्याफ्टिङ् गर्दै

Read More

गर्हौंकालिका मन्दिर

Read More

सांस्कृतिक कार्यक्रम

Read More

प्याराग्लाइडिङ

Read More

Welcome to official website of Waling Municipality

At first, Waling municipality was announced on 2053/10/11 BS by the Government of Nepal by joining the areas of Village Development Committees Dhanubans, Pekhu Baghkhor and Waling. Later in order to reform the structures of Municipalities and Rural Municipalities for the Federal Government System, it’s area has been increased in 2073 BS by joining the previous Waling Municipality, Majhkot Shiwalaya VDC, Yeladi VDC, Jagat Bhanjyang VDC, Keware Bhanjyag VDC, Sirsekot VDC, Thumpokhara VDC, ChhangChhangdi VDC(Ward No. 1,4-6), Malyangkot VDC (Ward No. 4), Tindobate VDC (Ward No.

Pages

Elected Officials

Kalpana Tiwari
Deputy Mayor
Mr.Dilip Pratap Khand
Mayor
Rajan Bhattarai
Chief Administrative Officer

Services

सेवा प्रकारः- कर/राजश्व
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- कर = सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमको १० %
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन
  • घर जग्गा बहाल सम्झौता पत्र
सेवा प्रकारः- कर/राजश्व
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- नयाँ करदाता दर्ता सेवा शुल्क रु. २५ , कर = मूल्याङ्कनको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-

प्रथम पटक तिर्दा

  • एकिकृत सम्पत्तिको विवरण दाखिला फारम ( वडा कार्यालयमा उपलब्ध हुने )
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा सक्कल र एक प्रति फोटोकपी

अन्य बेलामा तिर्दा

  • पुरानो एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  • कुनै कित्ता थप/घट भएको भए जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा  सक्कल

Pages

जानकारी