FAQs Complain Problems

वडा नं.२

साबिक: वालिङ ७, छाङ्छाङ्दी १,५ र ६ हाल: २

Population: 
पुरुष:११०३ महिला:१३६६ जम्मा: २४६९
Ward Contact Number: 
9856006002 Email: ward2.walingmun@gmail.com