FAQs Complain Problems

वडा नं.१

साबिक- वालिङ ८ र छाङ्छाङ्दी ४  हाल कायम भएको १ 

Population: 
पुरुष: १६३३ महिला: २०६९ जम्मा: ३७०२
Ward Contact Number: 
9856070614 email: ward1.walingmun@gmail.com