सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना (Public Procurement/ Tender Notices)

सटरहरु भाडामा लगाउने सम्बन्धी बढाबढको सूचना !!!

नापी कार्यालय,वालिङ स्याङ्जाको कार्यालय भवन निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

मिति  २०७३।०३।१४

समय  १६:४२

विस्तृत जानकारीको लागि तलको फाइल हेर्नुहोला ।

मिति २०७२।११।०५ मा प्रकाशित eBidding को सूचना सच्याई Bid Supplement Document थप गरिएको ।

मिति २०७२।११।१२
समय ११:४५ बजे

खहरे सामुदायिक भवन वडा नं ८ तथा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वडा नं ५ निर्माण सम्बन्धी eBidding को सूचना !!!!

मिति २०७२।११।०५
समय ११:०० बजे

गह्रौध्यांङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई वालिङ्ग अस्पतालको रुपमा स्थर उन्नतिका लागि स्थाई भौतिक संरचना भवन तथा कम्पाउण्ड निर्माणका लागी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना |

गह्रौध्यांङलिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई वालिङ्ग अस्पतालको रुपमा स्थर उन्नतिका लागि स्थाई भौतिक संरचना भवन तथा कम्पाउण्ड निर्माणका  लागी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना हेर्न येहा क्लिक गर्नुहोस् |

वालिङ-नगरपालिकाको सवारी साधनको लिलाम बढाबढको सार्वजनिक आव्हानको सूचना-२०७१

वालिङ-नगरपालिकाको सवारी साधनको लिलाम बढाबढको सार्वजनिक आव्हानको सूचना-२०७१

नगर स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्यको लागी नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त योग्य निर्माण व्यवसायीहरुबाट शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

नगर स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्यको लागी यस कार्यालयबाट चालु आ.व. २०७०/०७१ को लागि तपसिलमा उल्लेखित कार्य गर्न ठेक्का प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त योग्य निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी रितपूर्वक शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

Pages