बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

आ.ब.२०७१/७२ को स्थानीय यातायात क्षेत्रगत पुर्बधार अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को स्थानीय यातायात क्षेत्रगत पुर्बधार अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को स्थानीय बिकास शुल्क अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को स्थानीय बिकास शुल्क अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को लक्षित समूह अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को लक्षित समूह अन्तर्गतको  बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को प्रबद्द्नात्मक(वडास्तरीय) अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को प्रबद्द्नात्मक(वडास्तरीय) अन्तर्गतको  बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को नगरपालिका अनुदान अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को नगरपालिका अनुदान अन्तर्गतको  बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को जगेडाकोष अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को जगेडाकोष अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को एकीकृत सम्पतिकरको वडागत बाडफाड अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम

एकीकृत-सम्पतिकरको-वडागत-बाडफाड-अन्तर्गत-आ.ब.२०७१-७२-बार्षिक-कार्ययोजना-कार्यक्रम

Pages