वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

आ.ब.२०७१/७२ को प्रबद्द्नात्मक(वडास्तरीय) अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को प्रबद्द्नात्मक(वडास्तरीय) अन्तर्गतको  बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को नगरपालिका अनुदान अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को नगरपालिका अनुदान अन्तर्गतको  बार्षिक कार्ययोजना/ कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को जगेडाकोष अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम

आ.ब.२०७१/७२ को जगेडाकोष अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस् |

आ.ब.२०७१/७२ को एकीकृत सम्पतिकरको वडागत बाडफाड अन्तर्गतको बार्षिक कार्ययोजना/कार्यक्रम

एकीकृत-सम्पतिकरको-वडागत-बाडफाड-अन्तर्गत-आ.ब.२०७१-७२-बार्षिक-कार्ययोजना-कार्यक्रम

Pages