Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

वार्ड न‌म्बर १०