वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

ग्यालरी

वालिङ नगरपालिका कार्यालय, स्याङ्जाको आसपासका केही फोटो झलक 

वालिङ नगरपालिका कार्यालय, स्याङजाको कार्यालय भवन |

Pages