४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा !!!

निमन्त्रणा
Supporting Documents: