४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

वालिङ नगरपालिका कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका झलकहरु