अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यक्रम अधिकृत(LGCDP Focal Person) को छनौट प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना ।

मिति  २०७३।०३।१४
समय : १३:४४
थप जानकारीको लागि तलको फाईल हेर्नुहोला ।