Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

वालिङ नगरपालिकाको १९ औ नगरपरिषदमा उपस्थितिको लागी जानकारी |

वालिङ नगरपालिकाको १९ औ नगरपरिषदमा उपस्थितिको लागी जानकारी |

Supporting Documents: