४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

स्थानीय-स्वायत्त-शासन-ऐन-२०५५-वालिङ-नगरपालिका

स्थानीय-स्वायत्त-शासन-ऐन-२०५५-वालिङ-नगरपालिका