वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियमावली-दोस्रो-संसोधन-२०७०-वालिङ-नगरपालिका

सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियमावली-दोस्रो-संसोधन-२०७०-वालिङ-नगरपालिका