४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

सूचनाको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०६५-वालिङ-नगरपालिका

सूचनाको-हक-सम्बन्धी-एन-२०६५-वालिङ-नगरपालिका