वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-तेस्रो-संसोधन-२०६८-वालिङ-नगरपालिका

सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-तेस्रो-संसोधन-२०६८-वालिङ-नगरपालिका