४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

राजेन्द्र रेग्मी

Phone: 
063-440113, +977-9846070556

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff
Email: 
rajendraregmi2028@gmail.com