वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

समाचार

वड़ा भेला हुने निम्ऩ स्थान र समयमा उपस्थितिको लागी जानकारी |

२०७१-०८-१५ आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का १८ औ नगरपरिसदबाट योजना तथा कार्यक्रम छनौट कार्यको लागी निम्ऩ स्थान र समयमा वड़ा भेला हुने हुदा सोहि बमोजिम उपस्थितिको लागी जानकारी गराइनछ |

प्राविधिक प्रस्ताव माग सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना |

२०७१-०७-२८ छनोट भएका LSP हरुका लागि प्राविधिक प्रस्ताव माग सम्बन्धी सार्बजनिक सूचना |

प्राविधिक प्रस्तावको लागि आमन्त्रण |

२०७१-०७-२८ प्राविधिक प्रस्ताव आमन्त्रणको बिस्तृत सूचना |

नागरिक बडापत्र जारी गरिएको बारे सूचना |

२०७१-०७-२५ वालिङ् नगरपालिका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाको प्रकार, प्रक्रिया तथा सेवा दस्तुर, समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने अधिकारी/शाखाको बारेमा नागरिक बडापत्र जारी गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना |

२०७१-०७-२ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रथम पटक प्रकासित सूचना |

Pages