४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

Kailash Aryal

Designation:

Phone: 
९८५६०७३३८६

Municipality:

Elected or Staff: 
Staff
Email: 
kailasharyal73@gmail.com