४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४

प्रमाणीकरण मिति :  २०७४/०६/२९