Congratulations to Waling Municipality Team and thank you all supporters, we've won the best Municipality Award from Province No. 4. 

 

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरु लाई प्राप्त निर्वाचन चिन्ह

यो निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट हो । तलको *.PDF फाईल हेर्नुहोला ।