Welcome to the new official website of Waling Municipality Office. If you have any suggestion about the new website do provide

 

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरु लाई प्राप्त निर्वाचन चिन्ह

यो निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट हो । तलको *.PDF फाईल हेर्नुहोला ।