४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

श्रावण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४

मिति २०७३।०५।०६ गते

समय ११ः३४ बजे