४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

विभिन्न प्राविधिक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

Supporting Documents: