४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

वडा कार्यालयहरुको लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचनाहरु

वडा नं. ८,९,१० र ११